Cảm Nhận Quê Hương

Cám Ơn Cha: Người Mục Tử Nhân Lành

Cùng hòa nhịp đập trái tim hướng về giáo xứ nhà Xuân Tình, những người con xa xứ xin cám ơn cha suốt nửa cuộc đời mục tử cha đã dành hết cho giáo xứ chúng con. Cám ơn cha những ngày tháng cha miệt mài, vất vả hy sinh phục vụ giáo xứ.

Mẹ Mân Côi Chở Che Đoàn Con Giáo Xứ Xuân Tình

Ước mông người giáo Xuân Tình quê hương dù ở đâu, hoàn cảnh thế nào, cũng biết tìm về với cuội ngồn có gia tài đức tin mang“tính Thánh Mẫu” gắn liền với lịch sử giáo xứ, để thêm lòng yêu mến, chạy đến với sự che chở của Đức Mẹ Mân Côi.

Có Hạt Lúa chết đi cho Xuân Tình quê tôi

Có hạt lúa đã gieo vào lòng đất chết đi cho quê hương chúng tôi được đơm bông kết nhiều hạt lúa mơí.