GIÁO DỤC

Định hướng ơn gọi cho con cái

Thánh Phaolô cho biết: “Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ thì phải phục vụ. Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn thì cứ khuyên răn. Ai phân phát thì phải chân thành. Ai chủ toạ thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm” (Rm 12,6-8).

Hãy Bừng Sáng Lên thư gửi Sinh, học sinh đầu năm học 2017-2018

Các con hãy chứng tỏ mình là người Ki tô hữu đúng nghĩa và là những công dân có trách nhiệm với tổ quốc, dân tộc. Cha mong muốn các con bừng sáng bằng những việc cụ thể.

Cảm nhận Đức Tin của nam sinh đạt Huy Chương Vàng Toán Quốc Tế

Em rất sung sướng, hạnh phúc! Tạ ơn Chúa, cám ơn cha mẹ, quý thầy cô và mọi người”. Đó là tâm sự chân thành với người viết của Antôn Phan Nhật Duy, sau vài giờ em biết mình được huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (International Mathematical Olympiad), lần thứ 58, năm 2017 (IMO 2017), vừa tổ chức tại Jio de Janeiro, Brazil.

4 "hành vi nhỏ nhưng sức mạnh lớn" cha mẹ Do Thái thường dạy con

Những chìa khóa dạy con của người Do Thái dưới đây các bố mẹ hoàn toàn có thể áp dụng để dạy con mình trở thành người thành công, sáng tạo, độc lập và biết đồng cảm.