Giáo Họ Tân Xuân

Giáo họ Tân Xuân, giáo xứ Xuân Tình khánh thành Nhà thờ

Nhiều cái “mới” cùng qui tụ trong sự kiện giáo họ Tân Xuân (giáo xứ Xuân Tình) tổ chức khánh thành ngôi thánh đường dâng Chúa sau bao năm tháng miệt mài thi công.