Giáo Họ Vĩnh Luật - 7.2.2017

Hân Hoan Chúc Mừng Tân Giáo Xứ Vĩnh Luật

Với niềm hân hoan, tín thác, nhờ Thánh Tâm Chúa Giê su và Đức Mẹ Mân Côi chuyển cầu, chúng con xin được dâng lời tạ ơn Thiên Chúa; đồng thời sẻ chia, chúc mừng, hiệp thông cầu nguyện với cha Phêrô và cộng đoàn tân giáo xứ Vĩnh Luật được lớn lên, phát triển khôn ngoan trong đường lối Thiên Chúa, v

Giáo họ Vĩnh Luật (Gx. Xuân Tình): Kỷ niệm cung hiến nhà thờ

Sáng thứ 7, 11/6/2016, cộng đoàn Dân Chúa giáo họ Vĩnh Luật (Gx. Xuân Tình) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm cung hiến thánh đường giáo họ (11/6/2009 - 11/6/2016). Đức Giám mục Phaolô đã đến chia sẻ niềm vui và chủ tế thánh lễ tạ ơn.