Giáo Hội Việt Nam

Mời dự lễ truyền chức linh mục và tạ ơn, Tân linh mục Antôn Placide Phan Huy Hiếu

 
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ La Vang, Giáo xứ Xuân Tình xin thông báo: Đan sĩ Antôn Placide Phan Huy Hiếu, thuộc Đan viện Biển Đức Thiên An, sẽ được Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh truyền chức linh mục, thánh lễ được cử hành lúc 8h30 ngày 07 tháng 10 năm 2020 tại Nhà thờ chính tòa Phủ Cam, Tổng Giáo phận Huế. 
Tân linh mục sẽ dâng thánh lễ tạ ơn tại Giáo họ Tân Xuân, xứ Xuân Tình vào lúc 8h30 ngày 13 tháng 10 năm 2020.
Vậy, chúng con trân trọng kính mời
Quý Cha và quý tu sĩ nam nữ
Quý cộng đoàn và quý khách xa gần đến hiệp dâng thánh lễ, chia sẻ niềm vui với gia đình và tân chức.