Giáo Lý Viên Giáo Xứ

Giáo Lý Viên Anh Chị Em Là Ai?

Giáo Hội địa phương cấp giáo xứ, vốn được cấu trúc và phân công nhằm thăng tiến đời sống chung, mọi người tìm được vị thế xứng hợp cho mình. Chính ở đây và trong quy mô này, giáo lý viên được nhìn như người phục vụ Chúa Kitô..

Phương pháp năng động nhóm

Qua năng động nhóm, mối quan hệ giữa người và người được thiết lập, sẽ giúp nhau trau dồi kiến thức và còn làm cho mỗi thành viên được chuyển biến sâu xa nơi tâm hồn. Phương pháp này thích hợp cho Lớp Giáo lý Thanh niên, người lớn.

Hội Thánh Quan Tâm Đặc Biệt Đến Giáo Lý Viên Giáo Dân

Hoạt động của các con là một hình thức tuyệt vời của tông đồ giáo dân. Các giáo lý viên ở xứ truyền giáo rất

Hội Thầy Giảng (tiền thân giáo lý viên Việt Nam)

Ước mong các giáo lý viên khi tìm về với cuội ngồn, nơi có dòng máu tử đạo của các bậc cha anh đi trước đã đổ ra cho hạt giống Tin Mừng nảy nở trên quê hương Việt Nam, cũng khơi lên được nhiệt huyết tinh thần của các ngài trong các giáo lý viên hôm nay.