Giáo Lý

Đối Thoại Với Người Trẻ

Vào chiều thứ bảy ngày 22/4/2017, tại hội trường Dòng Đức Bà – 228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, sơ Têrêsa Hoàng Minh Tố Nga đã trình bày chuyên đề “Đồng hành thanh thiếu niên”.

Xây Nhà Thờ Hay Đầu Tư Vào Giáo Lý?

Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI đã nói về việc giảng dạy và học hỏi giáo lý: “Một cách truyền giáo không thể bị xem nhẹ là việc giảng dạy và học hỏi giáo lý. Trí khôn, nhất là của trẻ em và người trẻ cần được học hỏi thông qua việc giảng dạy và học hỏi một cách có hệ thống những giáo huấn căn bản là nội dung sống động của chân lý mà Thiên Chúa đã muốn đem đến cho chúng ta, và Giáo Hội đã diễn tả một cách phong phú trong dòng lịch sử lâu dài. Không ai chối cãi được rằng việc giảng dạy và học hỏi này cần được tổ chức bằng những hình thái cụ thể của đời sống Ki-tô hữu và không chỉ trong ý niệm mà thôi”- Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng, số 44.

Chuyên Đề Sư Phạm Giáo Lý

Nhiệm vụ của việc dạy giáo lý: + Giúp hiểu biết đức tin + Giáo dục phụng vụ + Huấn luyện luân lý + Dạy cầu nguyện + Giáo dục đời sống cộng đoàn + Khai tâm cho việc truyền giáo