Thánh Lễ mừng Bổn Mạng Hội Tê rê Xa Xuân Tình

Thánh Lễ mừng Bổn Mạng Hội Tê rê Xa Xuân Tình

TUẦN CHẦU LƯỢT GIÁO XỨ

Tuần Chầu Lượt Giáo Xứ

TẾT QUÊ NHÀ THẮM TÌNH QUÊ HƯƠNG

Tết Quê Nhà Thắm Tình Quê Hương

XUÂN VỀ NỐI HAI BỜ YÊU THƯƠNG

Giao Xứ Xuân Tình: Xuân Về Nối Hai Bờ Yêu Thương

GIÁO XỨ
GIÁO DỤC
Lặng mình đứng trước những nấm mộ nằm bất động giữa khoảng trời rộng mênh mông, cúi mình ngâm nga câu...
Miền Trung mấy hôm nay lụt lội nặng nề. Dòng nước lũ cứ cuồn cuộn chảy về như muốn cuốn phăng tất...