GIÁO XỨ

Các mẫu cắm hoa trong Phụng vụ

Xin giới thiệu với cộng đoàn các mẫu cắm hoa trong Phụng vụ được tổng hợp trên Internet.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

Cánh Hoa Dâng Ngài từ miền cao nguyên của Đức Vĩnh

 

 
 
 
 
 
 
 
năng động, làm cho đức tin chúng ta không ngừng sáng tạo và tái tạo;
 

Một số mẫu cắm hoa trong Phụng vụ

Xin giới thiệu một số mẫu cắm hoa Xuân trong Phụng vụ do các em Tập Sinh và Tiền Tập Sinh thực hiện tại nguyện đường Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp và Nhà thờ Thánh Tâm – Bảo Lộc:
 
Click vào đây để xem thêm.
hddm.net