GIÁO XỨ

TỔNG HỢP MỘT VÀI HÌNH ẢNH TẾT TẠI QUÊ MẸ XUÂN TÌNH

Xuân về làm ấm lòng người đi xa, không phải bởi tiết trời đã sang xuân nhưng bởi hơi ấm của đất trời và tình người. Hơi ấm đó chúng ta cảm nhận được từ gia đình, từ người thân.Qua việc cử hành các nghi thức phụng vụ đặc biệt là các Thánh Lễ. 

Sau đây ban truyền thông giáo xứ xin điểm lại một vài sự kiện đã ghi nhận được trong dịp tết Kỷ Hợi vừa qua. Mặc dù không đầy đủ nhưng phần nào đó có thể phác họa được bức chân dung tết tại quê mẹ Xuân Tình. 

THÁNH LỄ TẤT NIÊN VÀ LIÊN HOAN CUỐI NĂM

THÁNH LỄ SÁNG MỒNG 2 TẾT

HỘI CHỢ  XUÂN 2019

ĐI CHÚC TẾT CHA QUÊ HƯƠNG

 ban truyền thông giáo xứ