Giáo Phận Hà Tĩnh

Hội nghị thành lập Ban Bác ái Xã hội Giáo phận Hà Tĩnh

Tân Giáo phận Hà Tĩnh vừa mới được thành lập đang có những cơ cấu, sắp xếp, bố trí nhân sự và các ban ngành để công cuộc loan báo Tin Mừng mang lại hiệu quả cách thiết thực hơn. Cuộc họp Linh mục đoàn ngày 21/2/2019 đã bầu các Trưởng ban, theo đó, cha GB. Nguyễn Huy Tuấn được tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban Caritas và Mục vụ bệnh nhân. Với tinh thần Liên đới cùng giúp nhau thăng tiến để phục vụ cách tốt hơn, sáng ngày 4/4/2019, tại Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, Ban Bác ái xã hội – Caritas đã tổ chức Hội nghị.

Lễ Tết Thanh Minh tại Đền thờ họ Võ, Thạch Hạ (Hà Tĩnh): Thiên Chúa là cội nguồn của ánh sáng và bình an

Thiên Chúa là cội nguồn của ánh sáng và bình an, vì “nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng” (Tv 36, 10) ; và cũng chỉ trong Thiên Chúa con người mới có bình an, hạnh phúc đích thực: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62, 2).