Giáo Họ Vĩnh Thọ

Giáo họ Vĩnh Thọ (Gx. Xuân Tình): Khánh thành Nhà thờ mới

Ngôi nhà thờ mới của giáo họ là kết tinh của hồng ân Thiên Chúa, sự nâng đỡ chở che của Thánh Giuse – Bổn mạng giáo họ, lòng quảng đại của một nhóm doanh nhân quê hương, sự chung tay góp sức của bạn bè thân hữu xa gần cùng với công sức và tình hiệp nhất của mọi người con trong cộng đoàn giáo họ Vĩnh Thọ.

Truyền Hình Trực Tiếp Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Vĩnh Thọ,Giáo Xứ Xuân Tình, Giáo Phận Vinh

Vào lúc 8h:00 ngày 4.5.2016, Đức cha Phao lô Nguyễn Thái Hợp Giám Mục Giáo phận Vinh, quý Đức Cha và quý Cha đồng tế trong và ngoài Giáo phận sẽ cử hành thánh lễ khánh thành nhà thờ tại giáo họ Vĩnh Thọ, giáo xứ Xuân Tình, Giáo Hạt Văn Hạnh

Truyền Hình Trực Tiếp Đêm Diễn Nguyện Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Vĩnh Thọ

Vào lúc 19h: 30 ngày 3.5. 2016, Diễn Nguyện với sự tham dự của ca sĩ Hiền Thục, Xuân Trường, Quý Souer Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, các Hội đoàn ..và ca đoàn 7 giáo họ trong giáo xứ.

Lịch sử Giáo Họ Vĩnh Thọ - xứ Xuân Tình

“Ai về Vĩnh Thọ mà xem, Niềm tin tha thiết ngày đêm nguyện cầu, Lòng vui kiến thiết cuộc đời, Muối cho thấm đậm tình người gần xa, Ngước trông Thánh Cả Giuse, Quan thầy bầu cử chở che tháng ngày”....

Giáo Xứ Xuân Tình Hướng Về Ngày Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Vĩnh Thọ

Giáo Họ Vĩnh Thọ: Trân trọng kính mời Quý Đức Cha, Quý Cha và toàn thể quý khách đến hiệp dâng thánh lễ và chia sẻ niềm vui với Giáo họ chúng con trong đại lễ Khánh Thành

Giáo họ Vĩnh Thọ:Lòng quảng đại và tình hiệp nhất đan kết nên ngôi nhà thờ đá

Sau hơn 4 năm xây dựng, với lòng quảng đại của một nhóm Doanh nhân Công Giáo quê hương và bạn bè thân hữu, cùng với tình hiệp nhất của mọi thành phần trong giáo họ Vĩnh Thọ (Gx. Xuân Tình), đến nay, một ngôi nhà thờ bằng đá đã mọc lên sừng sững, vươn lên trong uy nghiêm, trầm mặc.