Kỹ Năng Sống

Viễn Kiến

ĐTC mời gọi các bạn trẻ hãy mơ ước những điều vĩ đại: “Trong sự khách quan của cuộc sống cần để cho khả năng mơ ước đi vào. Và một người trẻ không có khả năng mơ ước, thì bị khép kín trong chính mình. Nhiều khi mỗi người mơ ước những gì không bao giờ xảy ra, nhưng hãy mơ ước, hãy ước mong, hãy tìm kiếm những chân trời.”

Sự Hình Thành Động Cơ Và Hành Trình Khám Phá Bản Thân

Khám phá bản thân là đi tìm sự thật về con người mình, hay như có người diễn đạt là đi tìm căn cước/căn tính (identity) của mình.

Nhận Thức Bản Thân Và Ứng Dụng Trong Giáo Dục

Nhận thức về mình là sự kiện cơ bản và là điều kiện thiết yếu để con người sống đúng bản chất của mình và thể hiện một đời sống ý thức, tự do và có trách nhiệm. Biết mình là yếu tố nền tảng để hiểu biết và tương tác với thế giới bên ngoài. Không có nhận thức đúng về mình thì cũng không thể có nhận thức và tương tác thích hợp với người khác và thế giới xung quanh. Nhận thức ấy bắt đầu ngay từ giây phút hiện hữu đầu tiên nhưng nó cần được tiếp tục phát triển qua tất cả các giai đoạn của cuộc đời. Vì vậy giáo dục có một vai trò quyết định trong tiến trình nhận thức bản thân này. Bài viết này dựa trên một số lý thuyết tâm lý xã hội học vững chắc về nhận thức bản thân và thảo luận về các ứng dụng thực tiễn của nó trong giáo dục.

Cuộc đời Có Giá Trị – Đâu Là Chìa Khóa ?

Không có viên thuốc thần kỳ nào để trở thành một người tự tin ngay lập tức. Nhưng lòng tự tin bắt đầu với một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn: mối quan hệ với chính bản thân mình.

Sống Chậm Lại, Nghĩ Khác Đi Và Yêu Nhau Hơn (Chia sẻ ngày đại hội Giới Trẻ giáo tỉnh Hà Nội XIII)

Sống chậm lại – Cha muốn đề cập đến vấn đề giới trẻ hôm nay dễ bị lôi cuối vào vòng xoáy mà suy nghĩ, nhận thức bởi tác động của truyền thông.

Tuyển Tập Thánh Ca Hay Dành Cho Giới Trẻ

Xin giới thiệu những bài hát thánh ca có cử điệu hay và thật ý nghĩa dành cho giới trẻ từ Internet

Tìm hiểu Bài hát có cử điệu

Bài Hát có Cử Điệu là dạng bài hát ngắn, kèm theo các cử chỉ và dáng điệu đơn giản, để diễn tả nội dung từng câu, từng ý trong bài hát.

Tìm hiểu Bài hát trong sinh hoạt

Gây dựng bầu khí: Nhanh chóng tạo được bầu khí vui tươi. Chuyển tải ý nghĩa: chuyển ý nghĩa chủ đề, bài học giáo dục. Hỗ trợ giảng dạy: phương tiện sư phạm huấn giáo đạt hiệu năng.