Giới Thiệu Giáo Xứ

Lịch sử giáo Xứ Xuân Tình

Mọi thực tại trên trần gian đều được kết dệt từ lịch sử tính với thời gian theo năm tháng xoay vần của vũ trũ. Do đó, lịch sử cứu độ cũng như lịch sử Giáo Hội, không đi ra ngoài quy luật đó. Tuy nhiên, lịch sử của Giáo Hội không chỉ có những yếu tố tự nhiên làm nên, nhưng trên hết là tác động của chương trình cứu độ tình thương của Thiên Chúa. Cũng thế, giáo xứ Xuân Tình gần một trăm năm hiện diện  mang một lịch sử tính vừa tự nhiên và siêu nhiên bởi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa dẫn dắt, để người Xuân Tình tiến bước trên đường lữ thứ về quê trời. Sau đây là sơ lược về những khởi điếm thời gian quan trọng và những tiến trình hình thành nên giáo xứ.

 

  I. THÀNH LẬP GIÁO XỨ
Vào khoảng giữa thế kỷ XIX, Cố Hành – vị thừa sai ngoại quốc đến lập xứ ở Miệu Càn (hiện nay là họ Vĩnh Xuân) nhưng không thành. Đến thời kỳ Vua Tự Đức ra chiếu chỉ Phân Sáp thì Cha Cai cùng một thầy giảng lại đến Miệu Càn lập xứ, sau khi xây dựng xong nhà thờ và nhà xứ thì quan quân Võ Phí (tức Họ Phạm) kéo đến đốt phá nhà thờ, nhà xứ và giết chết thầy giảng, còn Cha Cai thì thoát được. Hiện đang còn phần mộ của Thầy giảng tang bên cạnh nhà thờ bị đốt. Sau hai lần lập xứ ở Miệu Càn không thành thì đến lập xứ ở Trung Nghĩa 1875 (hiện nay) với 10 họ đạo. Đến đầu Thế kỷ XX, khi số giáo dân tăng nhanh thì bề trên tách 4 họ: Xuân Tình, Vĩnh Luật, Tràng Thọ và Hộ Độ ra khỏi Trung Nghĩa lập thành một xứ mới gọi là Xứ Xuân Tình (1921), với số giáo dân bây giờ hơn 1000 giáo dân, các họ đều có nhà thờ lợp tranh.

1. Họ Xuân Tình.

Đến năm 1930, thời Cha già Khang quản xứ nhà thờ được xây như hiện nay Quan Thầy: Đức Mẹ Mân Côi.

2. Họ Vĩnh Luật

Để phù hợp với địa dư và gần gũi giáo dân từ khi lập họ đến năm 1925 đã ba lần di chuyển nhà thờ (nhà gỗ lợp tranh). Đến năm 1931 thời Cha già Khang quản xứ nhà thờ mới được xây dựng bằng gạch ngói. Đến năm 1979 Thời Cha già Định phụ trách, để lấy đất làm Diêm Trường, nhà thờ và giáo họ lại di chuyển và được xây dựng như hiện nay Quan thầy: Trái Tim Đức Chúa Giêsu

3. Họ Tràng Thọ.

Năm 1941, thời Cha già Thung quản xứ nhà thờ được xây lại bằng gạch ngói, năm 1991 Cha Đức giúp nới thêm một cột và nhà mặc áo. Quan thầy: Thánh Giuse

4. Họ Hộ Độ

Thời Cha già Thung quản xứ, nhà thờ được xây dựng lại trên môt khu vực khác thuận tiện hơn. Năm 1968 nhà thờ bị bom đánh sập, năm 1981 tạm dựng 3 gian nhà tre. Đến năm 1987 Cha Đức giúp xây dựng lại nhưng đến nay (1991) vẫn chưa xong. Vì đời sống giáo dân quá khó khăn. Quan thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm

5. Họ Đồng Xuân

Trước đây là môt xóm thuộc họ Xuân Tình, năm 1931một nhà nguyện bằng tre được dựng lên thời Cha già Khang quản xứ. Đến năm 1956 bị bão đổ, năm 1958 thời Cha già Ái quản xứ nhà thờ xây dựng lại. Ngày 8/5/1958 được Tòa Giám mục cho lập họ. Do ảnh hưởng của bom đạn và mối mọt, năm 1987 Cha Đức xây dựng lại. Quan thầy: Thánh Antôn

6. Họ Tân Xuân .

Nguyên là một xóm của họ Xuân Tình, Năm 1942 thời Cha già Khang quản xứ một ngôi nhà nguyện được xây cất. Ngày 8/5/1958 được Tòa Giám mục cho lập họ. Năm 1959 Cha Già Ái giúp làm nhà thờ. Quan thầy: Đức Mẹ Dâng Chúa vào đền thờ.

7. Họ Vĩnh Xuân.

Thời Cha già Ái quản xứ, để việc sinh hoạt tôn giáo được thuận tiện, một nhà nguyện được dựng nên, đến năm 1984 bị bão đổ nát, đến nay (1991) vẫn chưa làm lại được.


Nhà thờ giáo xứ hiện nay

 

II. CÁC LINH MỤC PHỤC VỤ GIÁO  XỨ

1. Cha Đức (1921 – 1927)

2. Cha Vinh (1927 – 1930)

3. Cha Khang (1930 – 1941)

4. Cha Thung (1941 – 1944)

5. Cha Điều (1944 – 1952)

6. Cha Chính (1952 – 1956)

7. Cha Hợp (1956 – 1957) Phụ Trách

8. Cha Ái (1957 – 1968)

9. Cha Huy (1968 – 1973) (qua đời tại giáo xứ)

10. Cha Định (1973 – 1976) Phụ Trách

11. Cha Lượng (1976 – 1979)

12. Cha Định (1979 – 1982) Phụ trách

13. Cha Đức (1982 – 1994)

14. Cha Thanh (1994 – 1999) (qua đời tại giáo xứ)

15. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Huyền (2000 – 2005) 

16. Cha Giaon Trân Minh Cẩn (2005 –2015)

17. Cha Phêrô Thân Văn Hùng (2015 ...)

Trên đây là bản sơ lược về lịch sử giáo xứ,một cách bình dị, như bước khởi đầu để tìm hiểu trở về với cội nguồn, trong tương lai hình ảnh xứ nhà sẽ đước viết lên đầy đủ hơn.

                              (Di cảo ônng cố cựu trùm Hiền ,  An tôn Thanh Tuấn...sẽ viết thêm)