Linh Đạo Các Dòng

Hội Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản

Dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, qua 3 lời khuyên Phúc Âm và qua hoạt động tông đồ “cung cấp lương thực nuôi dưỡng trí tuệ con người” bằng in ấn, để ngành báo chí, xuất bản, được “thanh tẩy và thánh hoá”.

Dòng Thừa Sai Đức Tin

Người Thừa Sai Đức Tin cần phải có một linh đạo chiêm niệm và hoạt động vững vàng, bởi người Thừa Sai Đức Tin phải giàu có về đời sống nội tâm. Linh đạo của người Thừa Sai Đức Tin được ghi dấu bởi Thiên Chúa Ba Ngôi và đời sống như những người được thánh hiến để loan báo những gì Chúa Cha, qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần, mang đến bởi tình yêu, điều thiện hảo, và nét đẹp của Ngài. Đối với người Thừa Sai Đức Tin, điểm cốt lõi của đời sống là việc bước theo Đức Kitô là Đấng loan báo Tin Mừng, được Chúa Cha sai đến để loan báo Nước Trời.

Linh đạo Cộng Đoàn Nữ Tỳ Chúa Thánh Thành

Chị em được mời gọi đặc biệt không những yêu mến Chúa Thánh Thần vì chính Ngài là tình yêu, tình yêu vĩnh cữu, khởi nguyên và vì Ngài đổ tràn ân huệ lớn lao cho các chi thể Chúa Ki tô...

Kiến Trúc Tu Viện dòng thánh Phaolô Sài Gòn

Ở TP.HCM hiện nay có một công trình kiến trúc trên 150 tuổi mà theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu đánh giá là thuộc loại tu viện độc đáo nhất Sài Gòn, đó là tòa nhà Giám tỉnh dòng thánh Phaolô.

Giới Thiệu Nữ Đan Viện Thánh Mẫu Vĩnh Phước

Mục đích của Hội dòng Xitô Thánh Gia là cung cấp cho các linh hồn được Chúa mời gọi sống đời chiêm tu, những phương thế thích hợp để đạt tới đức ái hoàn hảo. Phục vụ Giáo hội bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh, tham gia việc cứu rỗi các linh hồn chưa nhận biết Chúa và tôn thờ Thiên Chúa.

Đan viện Cát Minh Sài Gòn

Trong tình yêu Chúa, các nữ tu Cát Minh sống ở đây là vì tha nhân, ủ ấp mọi tha nhân trong con tim rộng mở đến vô tận của mình, bằng những lời cầu nguyện rất mãnh liệt và hữu hiệu cho:

Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam

Quy chiếu về bản vị Chúa Ki tô trong mọi chiều kích của mầu nhiệm Thánh Thể và toàn hiến cho Tình yêu và Vinh Quang Người. ( Ls.1)

Dòng Chúa Quan Phòng

Bốn nhân đức căn bản mà Cha Á Thánh để lại cho Hội Dòng như “bốn cột trụ chống đỡ toà nhà Hội Dòng” (HD. 376):Phó Thác cho Chúa Quan Phòng, Đơn sơ, Nghèo Khó và Bác Ái .