Lời Chúa Hằng Tuần

Tê rê xa Xuân Tình Mừng Thánh Lễ Bổn Mạng

Xin dâng lên Chúa lời ca cảm tạ: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (Tv136), Xin cảm ơn chị thánh Tê rê xa đã cho chúng em được khoác trên mình tấm âu mầu nâu dâng hiến truyền thống của dòng Carmel, xin tri ân cha xứ, quý cha, quý ban hành giáo và quý vị ân nhân trong và ngoài xứ đã thương nâng đỡ Hội Tê rê xa chúng con suốt những năm tháng qua. Xin quý Cha và quý hội đồng mục vụ giáo xứ cùng các đoàn thể và quí vị ân nhân tiếp tục cầu nguyện, yêu thương nâng đỡ, để chúng con trở nên những hóa hoa thiêng , thắp sáng lên tình yêu Chúa cho quê hương Xuân Tình thân yêu và Mẹ Giáo Hội.
  • Khởi đầu của ánh nến mang ngọn lửa tình yêu của chị thánh Tê rê xa
   đến với quê hương  Xuân Tình
    
   Thánh lễ mừng bổn mạng chi Hội Tê rê xa giáo xứ vào lúc 7h 30' ngày 1-10-2014
    
    
    
    

     
    
    
     
     
    

   Thay lới muốn nói của muôn vàn tấm lòng  Têrêxa  
    
   Giới trẻ xứ nhà cùng chung tấm lòng sẻ chia

   Gẫm suy con đường Tình Yêu và Thập Giá

   Thắp sáng  Ngọn  lữa Tinh Yêu Chúa Trong Tái Tim  Chúng Con

    
   Tê rê xa Xuân Tình hẹn gặp lại trên muôn nẻo đường
    
    
   Xin dâng lên Chúa lời ca cảm tạ: "Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (Tv136), Xin cảm ơn chị thánh Tê rê xa đã cho chúng em được mang trên mình màu áo nâu truyền thống Carmel, xin tri ân cha xứ, quý cha, quý ban ban mục vụ hội đồng giáo xứ, các hội đoàn  và  quý vị ân nhân trong và ngoài xứ đã thương nâng đỡ tê rê xa chúng con. Xin quý Cha và quý hội đồng mục vụ và quí vị ân nhân tiếp tục cầu nguyện, yêu thương nâng đỡ, để chúng con trở nên những hóa hoa thiêng, thắp sáng lên tình yêu Chúa cho quê hương Xuân Tình thân yêu và Mẹ Giáo Hội.
    
   Từ Phan Trang  
   và Tê rê xa giáo xứ Xuân Tình