Lời Chúa Theo Chủ Đề

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ Vọng Giáng Sinh 24/12/2018

Lạy Chúa, con muốn đến Bêlem, vì có Chúa đang chờ đợi con ở đó. Con muốn nhận ra rằng Chúa, đang nằm trong máng cỏ, là lương thực đời con. Con cần hương thơm dịu dàng của tình yêu Chúa để đến lượt con, con có thể là chiếc bánh bẻ ra cho thế giới.

Thứ Sáu Tuần Thánh Tại Giêsusalem

Mười bốn chặng Thánh Giá cảm động trên đường Chúa Giê su lđồi Golgotha

Toàn văn sứ điệp Mùa Chay 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Trong sứ điệp, ĐTC cảnh giác các tín hữu đừng để các tiên tri giả mê hoặc, đừng để tình yêu trở nên nguội lạnh, và hãy dấn thân sống trọn tinh thần mùa chay.