Lời Chúa Theo Chủ Đề

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ Vọng Giáng Sinh 24/12/2018

Lạy Chúa, con muốn đến Bêlem, vì có Chúa đang chờ đợi con ở đó. Con muốn nhận ra rằng Chúa, đang nằm trong máng cỏ, là lương thực đời con. Con cần hương thơm dịu dàng của tình yêu Chúa để đến lượt con, con có thể là chiếc bánh bẻ ra cho thế giới.

Thứ Sáu Tuần Thánh Tại Giêsusalem

Mười bốn chặng Thánh Giá cảm động trên đường Chúa Giê su lđồi Golgotha