Lời Khấn

Đời sống Thánh hiến: Độc thân của người tu sĩ Kitô giáo

Những người đi tu sống độc thân: Tại sao và để làm gì? Người tu sĩ ngày nay có hạnh phúc khi sống đời độc thân tận hiến không?

Thánh Giuse Và Đức Khiết Tịnh

Các Sách Thánh khi đề cập đến Thánh Giuse thường xem Ngài như là một mẫu mực của con người công chính, trầm lặng, bao dung, yêu lao động và nổi bật với đức khiết tịnh.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Giáo Huấn về : Đức Khiết Tịnh Thánh Hiến Trong Hội Thánh - Bài 8

Những ai tuyên khấn khiết tịnh thánh hiến biết mình được trạch cử để thông phần sâu xa hơn vào lễ hy sinh của Đức Kitô để cứu độ thế giới (x. HA 8 và 11).

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Giáo huấn Về Đời Sống Thánh Hiến: Đức Khiết Tịnh Thánh Hiến

Chìa khoá của tất cả đời sống thánh hiến, là bí quyết trung thành với Đức Kitô như lang quân duy nhất của linh hồn và lẽ sống duy nhất của chúng ta.

Đức Vâng Phục Trong Truyền Thống Công Giáo Dưới Khía Cạnh Lịch Sử

Vâng phục đòi hỏi sự lắng nghe và tôn trọng, nghĩa là có sự đối thoại chứ không mang tính bắt buộc. Hơn nữa, Công đồng cũng đề cao giá trị của lương tâm trong việc xem xét trách nhiệm để thi hành bổn phận

Ba Lời Khuyên Phúc Âm

Các tu sĩ hãy trung thành giữ lời mình khấn, tin lời Chúa dạy, trông cậy vào ơn Ngài, đừng tự phụ vì sức riêng mình, lại phải sống hãm mình và gìn giữ ngũ quan. Cũng đừng bỏ qua những phương thế tự nhiên giúp cho tinh thần và thể xác được lành mạnh

Đức Khiết Tịnh: Nét Đẹp Của Tâm Hồn

Thiên Chúa chúc phúc cho người biết giữ mình thanh sạch: “Phúc cho ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa” (Mt 5, 8

Tại Sao Các Nữ Tu Đội Lúp?

Các nữ tu cũng mang cái lúp như là biểu hiệu của sự tận hiến. Và các nữ tu chỉ mang lúp từ khi dấn thân vĩnh viễn. Dần dần, các tập sinh cũng được đội lúp, nhưng mà để phân biệt với các người đã khấn trọn đời, thì các tập sinh đội lúp màu trắng. Đó là hai cái màu căn bản của các lúp: màu đen dành cho những ai đã khấn, và màu trắng dành cho các tập sinh.P