Ơn Gọi Hôn Nhân

Tông Huấn Về Tình Yêu Gia Đình (của Đức Thánh Cha Phanxicô)

Niềm vui yêu thương mà các gia đình vốn cảm nghiệm cũng là niềm vui của Giáo Hội. Như các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đã ghi nhận, bất chấp mọi dấu hiệu khủng hoảng trong định chế hôn nhân, “ước nguyện kết hôn và tạo lập gia đình vẫn mạnh mẽ, nhất là nơi giới trẻ, và đây là một hứng khởi đối với Giáo Hội” (1). Như một đáp ứng đối với ước nguyện này, “công bố của Kitô Giáo về gia đình quả là một tin vui

Gia Đình Trong Cộng Đoàn Và Giáo Hội

Ðức Hồng Y Eùmile Léger rằng «Giữa gia đình với cộng Ðoàn và Giáo Hội luôn có một trách nhiệm hỗ tương»[24]. Một đàng gia đình phải tham dự tích cực vào mọi sinh hoạt của cộng đoàn hay giáo xứ gia đình đang sống, để từ đó đóng góp vào việc xây dựng và mở rộng Giáo Hội.

Gia Đình Trong Giáo Huấn Xã Hội Của Giáo Hội

“Tương lai của nhân loại sẽ đến qua gia đình”.[25] Giáo Hội dạy rằng nhiệm vụ của các gia đình là tham gia cùng với những người thiện chí xây dựng một xã hội và Nhà nước tôn trọng, trân quý, thăng tiến và bảo vệ gia đình.

Lòng Chúa Thương Xót là nguồn sống gia đình

Hãy bắt đầu mọi thứ từ gia đình, đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này!

Tài Liệu Làm Việc và Bản Tường Trình Sau Cùng của Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Gia Đình

Bản Tường Trình Sau Cùng tái khẳng định các tín lý của Giáo Hội về hôn nhân, rước lễ, và khả thể sống một cách hợp nhân đức trong thế giới hậu hiện đại. Và nó làm thế không hề cãi bướng, ngay cả lúc nó kêu gọi Giáo Hội phải công bố hữu hiệu hơn các chân lý nó mang theo như là di sản tiếp nhận được từ chính Chúa Giêsu, và phải chăm sóc mục vụ sốt sắng hơn đối với những người đang sống trong các hoàn cảnh hôn nhân và gia đình khó khăn.

Chuyện hôn nhân đồng giới

Chấp nhận hôn nhân đồng giới là không cộng tác với công trình sáng tạo của Thiên Chúa, là ngăn chặn sự sống, là tự hủy diệt mình, là tự tạo ra thời điểm tận thế. Tại sao?

Phải Ðề Cao Phẩm Giá Của Hôn Nhân Và Gia Ðình

Chúa Kitô ban dồi dào ơn phúc cho tình yêu muôn hình của Hôn nhân, một tình yêu phát xuất từ nguồn mạch tình yêu Thiên Chúa và được tác thành theo gương kết hiệp của Chúa Kitô và Giáo Hộ

Thư Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaulô II Gởi Cho Các Gia Đình

tình làm cha làm mẹ có trách nhiệm trực tiếp quy về lúc người nam người nữ kết hợp nên một xương thịt, có thể trở thành cha mẹ. Ðấy là giây phút phong phú và đặc biệt có ý nghĩa đối với những quan hệ liên nhân vị, cũng như với việc phục vụ mà họ dành cho sự sống: họ có thể nên cha mẹ- cha và mẹ- bằng cách truyền sự sống cho một hữu thể nhân linh mới.