Phương Pháp

Thử Tìm Một Hướng Giáo Dục Kitô Giáo Cho Người Trẻ Hôm Nay

Giáo dục nói chung và giáo dục Kitô giáo cho người trẻ nói riêng, cần thiết phải làm cho người trẻ trở thành những công dân không những có một nền tri thức rộng, mà còn có một nền tảng đạo đức tốt, có như vậy, mới mong ước người trẻ trở thành nền tảng là trụ cột của xã hội cũng như Giáo hội. Một sự chuẩn bị tốt sẽ là hành trang để người trẻ vững bước vào đời, với bao điều tốt đẹp đang chờ đón.

Tuyên Ngôn về Giáo Dục Kitô Giáo Gravissimum Educationis

Nhận thấy được sự biến đổi nhan chống của thế giới, để đáp ứng được nhu cầu của thời đại, Giáo Hội đã đi bước trước, qua việc định hướng và mở ra một nền giáo dục máng tính Ki tô giáo

Tuyên Ngôn Giáo Dục Công Giáo

Mẹ Giáo Hội luôn muông ước mọi tín hữu được hưởng một nền giáo dục cách tốt nhất, nên đã đưa vào bộ giáo luật những quy định và hướng dẫn để phát triển một nền giáo dục toàn diện..