Sứ Mạng

Năm tiêu chí của một gia đình Công giáo

Gia đình Công giáo là chứng nhân và dấu chỉ. Chúa muốn biến đổi thế giới qua gia đình chúng ta. Chúng ta tham gia vào kế hoạch của Ngài nhằm biến đổi thế giới bằng hai cách.

Gia đình thứa sai giáo xứ sống đức tin

Mỗi Ki-tô hữu hãy ý thức trách vụ của mình, làm sao để thực sự trở thành những nhà truyền giáo, những vị thừa sai, xây dựng tổ ấm tình yêu của mình thành “gia đình thừa sai”, ngõ hầu chung tay góp sức với cộng đồng xây dựng giáo xứ thành một “Đại gia đình của các gia đình thừa sa

Thánh Phaolô và giáo dục gia đình

Thư mục vụ 2008 của Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi chúng ta sống giáo huấn của Thánh Phaolô về gia đình. Các vị chủ chăn thao thức khuyến giục các bậc cha mẹ thực thi vai trò và sứ mệnh của mình như là những nhà giáo dục, những giáo lí viên đầu tiên truyền đạt đức tin, nêu gương sáng về đức mến cho con cái. Học sống giáo huấn của Thánh Phaolô về gia đình, chúng ta lại được chiêm ngắm nhân cách tuyệt vời của ngài trong cách cư xử với các tín hữu mà ngài coi như con cái. Gương sáng đó bao gồm những đức tính của bậc cha mẹ: yêu thương tha thiết, kiên trì sửa dạy, quan tâm nhắc bảo, nâng đỡ khích lệ... Những đức tính này thể hiện trong một gia đình thiêng liêng là cộng đoàn tín hữu. Có thể nói Thánh Phaolô đã sống một nhân cách hoàn hảo của các bậc cha mẹ, đáng cho chúng ta noi theo. Hợp với tâm tình của Thánh Phaolô, chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình:

Gia Ðình Chiếc Nôi Văn Hóa Ðức Tin

Tựa như chiếc nôi của tình yêu và sự sống, gia đình cũng là nguồn cội của văn hóa. Gia đình chính là nơi nghênh đón sự sống và là trường dạy nhân bản, trong đó các cặp vợ chồng tương lai cần được huấn luyện hết sức chu đáo để làm nên cộng đồng gia đìn

Sứ Điệp Thượng Hội Đồng Giám Mục Ngoại Thường Về Gia Đình

Chúng tôi, các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng Giám Mục, cùng với Đức Thánh Cha đã nhóm họp tại Roma của Thượng Hội Đồng Giám mục , gữi lời chào đến mọi gia đình các châu lục và đặc biệt đến mọi người theo Chúa Ki tô, là Đường. là Sự Thật và là Sự Sống....

Gia đình nhỏ, “Giáo hội tại gia”

Đê kêu gọi tín hữu sống đời sống đức tin mỗi ngày, giữa vợ chồng và dĩ nhiên là cùng Giáo hội Công giáo thường xem gia đình như một “Giáo hội nhỏ”, một cách người mẹ nói với con cái để phục vụ xã hội.