Tìm Hiểu Kinh Thánh

Tại sao lại cầu cho các linh hồn được nghỉ yên?

Tháng 11 được dành để cầu nguyện cho những người quá cố. Trong kinh đọc và các bài hát, chúng ta cầu xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Tại sao lại xin cho họ được nghỉ ngơi? Có phải tại vì sợ họ về quấy rầy chúng ta hay không?

Kinh Thánh Cựu Ước Và Tân Ước

Không biết KinhThánh là không biết Đức Kitô (thánh Giêronimô). Bạn có thể học hỏi, tìm kiếm, nghiên cứu đầy đủ Kinh Thánh qua trang Chứng Nhân Đức Ki tô.

Giải Thích Thánh Kinh (I)

Muốn giải thích Kinh Thánh, cần biết bản chất Kinh Thánh là gì. Phương pháp giải thích tốt nhất là phương pháp đáp ứng đầy đủ bản chất của Kinh Thánh. Đức tin cho chúng ta biết Kinh Thánh là một công trình của Thiên Chúa và của con người (divino humaine), do đó chỉ có phương pháp chú giải nghiêm túc nếu biết đáp ứng đúng khía cạnh chủ yếu đó

Giải Thích Thánh Kinh (II)

Hội Thánh mới là nhà chú giải Kinh Thánh đích thực. Ở đây không có ý nói Hội Thánh có nhiệm vụ tuyên bố những chi tiết liên quan đến khoa phê bình hay lịch sử là đúng hay sai.

LECTIO DIVINA (Gặp Gỡ Thiên Chúa Nơi Kinh Thánh)

Chúng ta có thể nói là Thiên Chúa, Cha vĩnh cửu, với Lời của Ngài đã tạo dựng nên chúng ta, với Lời của Ngài đã cứu chuộc chúng ta, với Lời của Ngài nâng đỡ chúng ta: Lời Ngài là ánh sáng cho con mắt chúng ta, bánh cho cơn đói của chúng ta, nước cho cơn khát của chúng ta

Lectio Divina Và Chia Sẻ Lời Chúa

Hội Thánh luôn mời gọi chúng ta trở về với Lời Chúa. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện bằng Thánh Kinh, dù cá nhân hay trong gia đình, cuộc gặp gỡ của chúng ta với Thiên Chúa hằng sống không phải chỉ là một cuộc tập dượt bằng trí thức nhưng là một bữa tiệc đầy bổ dưỡng tinh thần

Khi Lời Chúa Bừng Cháy (chương I- IV)

Chúng ta không có hạnh phúc được đặt Thánh Thể trong phòng riêng, nhưng lại có Kinh Thánh để ta được tự do sử dụng: đó là ‘Nhà Tạm’ riêng của chúng ta