Tìm hiểu

Phóng Sự "Tiếng Gọi Yêu Thương"

Đi tu là gì ? Điều kiện để sống đời tu là gì ? … Đó những câu hỏi chân thành, đơn sơ, hồn nhiên … nhưng chất chứa sự khát khao muốn dâng mình cho Chúa của những bạn trẻ khi chúng tôi thực hiện phóng sự này.

3 nữ tài tử xinh đẹp từ bỏ tất cả để trở thành nữ tu

Làm sao để có một cuộc sống hạnh phúc? Điều gì khiến cuộc sống này đáng sống? Phải chăng đó là tiền tài, danh vọng, thành đạt…? Chúng ta không phủ định rằng những yếu tố kể trên không đem lại hạnh phúc cho con người nhưng nó không phải là tấ cả. Và ai trong chúng ta cũng biết, cũng hay và cũng rõ, duy chỉ có Thiên Chúa, chỉ nơi Đức Ki-tô, con người ta mới có được một hạnh phúc tròn đầy và viên mãn.

Bậc Độc Thân Linh Mục

Cần phải xin ơn hiểu biết về giá trị của bậc độc thân linh mục và kiên trì gắn bó tuyệt đối với con người và công trình cứu chuộc của Chúa Ki-tô, đồng thời cầu xin cho biết cách triệt để từ bỏ. Hạnh phúc thay ai hiểu biết và bước đi trên con đường này.

Tôi Sẽ Làm Gì Nếu Mình Cảm Thấy Được Chúa Kêu Gọi?

Để nhận biết ý muốn của Thiên Chúa, bạn cần đến gặp gỡ Ngài và Thánh Thần của Ngài; do đó cần gia tăng việc cầu nguyện trong cuộc sống thường ngày. Và cũng cần đến một vị linh hướng để giúp bạn phân định ơn gọi của mình.

Làm Sao Để Biện Phân Ơn Gọi?

Trong tiến trình biện phân, ta xem xét các chọn lựa, cân nhắc giữa thuận lợi và khó khăn và xem xét cẩn thận các hệ quả. “Làm sao tôi biết…cái gì tốt, cái gì đúng hoặc cái gì tốt nhất? Làm sao tôi biết Chúa gọi tôi vào đời tu?”

Những Hình Thức Tu Trì Sơ Khởi (2)

Các đan sĩ đầu tiên rời bỏ thành thị và tìm nơi cô tịch thanh vắng để gặp gỡ Chúa; sang thời Trung cổ, các tu sĩ sẽ tìm về thành thị để rao giảng Tin mừng và phục vụ người nghèo