Văn Hóa

Vì Sao Người Do Thái Thông Minh Nhất Thế Giới

Từ ngàn xưa, người Do Thái đã xem tri thức là loại vốn đặc biệt vì có thể sinh ra vốn và của cải, lại không bị cướp đoạt được

Lý Do Đọc Sách

Mỗi người Do Thái mỗi năm đọc trung bình 64 cuốn sách, trong khi người Việt Nam trung bình chỉ đọc 0,8 cuốn sách. Sự thành đạt vượt bực của người Do Thái và Đất nước họ cho thấy đọc sách phần lớn quyết định thay đổi cá nhân, đoàn thể và quốc gia.

Tham gia chính trị là một hình thức của đức ái

Chính trị, phục vụ công ích, được dự kiến theo những gì vừa được nói ở trên đây, kêu gọi con người, nam và nữ, hãy dấn thân với lòng can đảm. Lắng nghe những người bị thải loại, những người trần trụi nhất sẽ không thực hiện được nếu không chịu dấn thân vào những tương quan lực lượng và các cuộc chiến đấu. Đức Giáo Hoàng dựng lên một hình ảnh đầy ấn tượng :

'Petrus Ký – Nỗi oan thế kỷ' hay lịch sử bị chối bỏ?

Giới học thuật, trí thức Việt Nam trong những ngày qua xôn xao về chuyện việc ra mắt cuốn sách nghiên cứu về nhân vật Trương Vĩnh Ký bị lệnh miệng đình lại.

Giới Thiệu Nhà Bác Học Petrus Trương Vĩnh Ký

Chúng tôi thiết nghĩ nhiều người đều công nhận rằng Trương Vĩnh Ký là một nhà bác học lỗi lạc, một thiên tài của đất nước Việt Nam, nhưng rất tiếc, có một số người không thấy nơi tiên sinh một tấm gương ái quốc muôn đời khả kính.

Người ta vẫn còn “sợ” những vĩ nhân thật sự như cụ Trương Vĩnh Ký?

Dường như người ta vẫn còn “sợ” những vĩ nhân thật sự như cụ Trương? Hay là chân dung vĩ đại của một học giả thông kim bác cổ như cụ Trương có thể làm mờ nhạt đi hình ảnh một bọn học lóm mà xét về học thuật lẫn nhân cách khi so với cụ Trương chỉ đáng là một đám hạ tiện? Mà cần gì phải cấm ở thời mà không gian mạng có thể cho biết đâu là một bậc chân học giả và đâu là phường tiểu nhân vô học luôn tự nhận mình là cha thiên hạ!

Ghi chú tín lý về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người Công Giao1 vào đời sống chính trị

Chớ gì các Kitô hữu.. . hãnh diện vì có dịp thực thi các hoạt động trần thế một cách đặc biệt là liên kết thành một tổng thể các cố gắng nhân loại, gia đình, nghề nghiệp, khoa học hay kỹ thuật với các giá trị tôn giáo, và dưới sự điều hướng tối cao của các giá trị tôn giáo này, mọi sự được qui hướng về vinh danh Thiên Chúa.”

ĐTC Phanxicô nói: ''Người Công Giáo tốt là người biết tham gia vào chính trị''.

Thật sai lầm khi nghĩ rằng: Người Công Giáo tốt là người không can thiệp vào chính trị